ETISKE VERDIER

Tannlegene 1A
Tannlegene 1A

I Tannlegene 1A har vi en bedriftskultur hvor vi til en hver tid skal følge norsk lovverk. Vi har bl.a. klare retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. 

Disse retningslinjene skal hjelpe oss i å ta ansvar og gjøre de riktige valgene, slik at vi unngår å bli involvert i korrupsjon eller annet lovbrudd, medvirkning til krenkelser av menneskerettigheter og å utvikle interne dårlige arbeidsforhold. Vi har derfor en sunn kritisk holdning overfor ytre faktorer som ulike produkt- og tjenestevalg til eksterne forhold som samarbeidspartnere, leverandører, etc.

Aner vi brudd på norsk lov og/eller våre etiske holdninger vil det være et klart tegn på at eventuelle innkjøp eller avtaler bør avbrytes, og at forholdet eventuelt bør rapporteres til myndighetene som et ledd i vårt overordnende samfunnsansvar. På samme måte vil interne brudd på retningslinjer i bedriften håndteres. Ved tvil på alvorlighetsgraden skal ekstern hjelp tilkalles, slik at fundamentet for eventuelle beslutninger blir i best mulig omfang godt og rettferdig dokumentert.

Våre retningslinjer skal dessuten ivareta pasientene som mottar våre produkter og tjenester, slik at muligheten for uheldige skadevirkninger er eliminert. Vi skal være en positiv samfunnsaktør. I vår bedriftskultur er et av fokusområdene at vi vil tilgodese miljøhensyn i størst mulig omfang. Det vil si at vi har miljøbevissthet rundt små daglige avgjørelser til større strategiske bedriftsbeslutninger. Dette vil forhåpentligvis medføre at det vi etterlater oss er bedre for miljøet enn det vi overtok.